Zmiany hemodynamiczne i hormonalne

Zmiany hemodynamiczne i hormonalne. Zbyt gwałtowna diureza może być przyczyną hipowolemii i, wtórnie, zmniejszenia GFR oraz ukrwienia nerek. Wymienione czynniki nie tylko same ograniczają działanie diuretyczne stosowanych leków, lecz także wywołują zmiany hormonalne (aktywacja układu reni- na-angiotensyna-aldosteron, wydzielanie wazopresyny, supresja wydzielania ANP = przedsionkowy czynnik natriuretyczny) wyraźnie hamujące działanie moczopędne diuretyków. Zmiany hemodynamiczne nerek, powstałe w następstwie stosowania diuretyków, mają zwykle charakter przejściowy, choć czasem mogą być przyczyną ostrej niewydolności nerek.

Inne objawy niepożądanego działania diuretyków. Jak wszystkie inne leki, tak i diuretyki mogą być przyczyną różnych reakcji alergicznych (pokrzywka, ostre śródmiąższowe zapalenie nerek). Ponadto leki te, wywołując hipowolemię, mogą być przyczyną wystąpienia objawów wzmożonej krzepliwości krwi (zakrzepice). Wśród innych objawów niepożądanych należy wymienić:

– wybitną ototoksyczność diuretyków pętlowych podanych w dużych dawkach, szczególnie chorym równocześnie leczonym antybiotykami aminoglikozy- dowymi,

– impotencję,

– nietrzymanie moczu u starszych chorych (spowodowane małą pojemnością pęcherza moczowego),

– ginekomastię u mężczyzn leczonych spironolaktonami (blokującymi biosyntezę testosteronu),

– encefalopatię wątrobową u chorych z marskością wątroby leczonych inhibitorami anhydrazy węglanowej (np. acetazolamidem),

– kamicę nerkową triamterenową (u chorych otrzymujących ten lek) oraz

– zespół podobny do tocznia rumieniowatego indukowany diuretykami tiazy- dowymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>