Zmniejszenie podaży wapnia

Zmniejszenie podaży wapnia nie powoduje na ogół zmniejszenia jego poziomu we krwi, ponieważ ustrój wyrównuje ten niedobór, czerpiąc wapń z kości, które ulegają odwapnieniu (krzywica, rozmiękczenie kości). Obniżenie poziomu wapnia we krwi jest spowodowane przede wszystkim niedoczynnością przytar- czyczek. Hipokalcemia (obniżenie poziomu wapnia we krwi) wywołuje zwiększenie napięcia układu współczulnego oraz nad-mierną pobudliwość mięśniowo-ruchową (tężyczka).

Fosfor występuje w ustroju w postaci związków organicznych i nieorganicznych. Związkami organicznymi, w skład których wchodzi fosfor, są tzw. ciała tłuszczowe (lipidy) oraz białka i kwasy nukleinowe. Związkami . nieorganicznymi fosforu są fosforany wapnia, tworzące zrąb kości, oraz fosforany sodu odgrywające rolę ciał buforowych krwi. Poza tym fosfor wchodzi w skład fermentów biorących udział w przemianie węglowodanów. Zaburzenia gospodarki fosforowej są ściśle związane z zaburzeniami przemiany wapniowej, a sprowadzają się głównie do obniżenia lub podwyższenia jego poziomu we krwi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>