ZWYRODNIENIE SKROBIOWATE

Zwyrodnienie skrobiowate (degeneratio amyloidea) jest wyrazem ciężkiego zaburzenia przemiany białkowej, zwanego skrobiawicą (amyloidosis). Skrobiawica charakteryzuje się obecnością w ustroju nieprawidłowych białek, które gromadzą się w tkance łącznej niektórych narządów (głównie w ścianach naczyń). Skrobiawica nie jest chorobą samoistną, lecz następstwem wielu różnorodnych, przewlekłych, wyniszczających chorób, jak: gruźlica’, kiła, nowotwory, białaczki, przewlekłe ropienie itp., w przebiegu których ulega zaburzeniu go’spodarka białkowa. Amyloid gromadzi się między ściankami najdrobniejszych naczyń a przylegającymi do nich komórkami.. Tam masy amyloidu krzepną, wywołując trwały, wzmagający się stale ucisk i zanik miąższu danego narządu. Nazywamy to „zagipsowaniem narządu”. Zwyrodnienie skrobiowate dotyczy najczęściej śledziony, nerek, nadnerczy i wątroby. Narząd objęty zwyrodnieniem jest powiększony dzięki przepojeniu masami amyloidu. Charakterystyczna jest twardość narządu, który można krajać na cienkie, przezroczyste plasterki. Zwyrodnienie skrobiowate jest zmianą nieodwracalną i nieuchronnie prowadzi do śmierci, która jest następstwem zablokowania i zaniku ważnych dla życia narządów. Naewa amyloid nasuwa mylny pogląd, że chodzi tu o ciało o charakterze skrobi (amylum). Należy pamiętać, że amyloid jest ciałem białkowym, nie mającym nic wspólnego ze skrobią. Nazwa jest historyczna, a powstała w związku z tym, że amyloid podobnie jak skrobia barwi się jodem.

ZABURZENIA WYDALANIA CIAŁ AZOTOWYCH. Zaburzenia wydalania ciał azotowych występują w niewydolności nerek. Zatrzymanie ciał azotowych prowadzi do ciężkiego zatrucia ustroju, zwanego mocznicą (patrz str. 387).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>