ZWYRODNIENIE WĘGLOWODANOWE

W przebiegu zaburzeń przemiany węglowodanowej, zwłaszcza w cukrzycy, dochodzi w niektórych komórkach do zwyrodnienia węglowodanowego lub glikogenowego. Polega ono na:

– 1) nadmiernym gromadzeniu się glikogenu w komórkach, które w pewnych ilościach na ogół zawsze go zawierają (komórki wątrobowe, mięśniowe, chrząstkowe, krwinki białe)

– 2) pojawieniu się glikogenu w komórkach, które w warunkach prawidłowych w ogóle go nie zawierają (komórki nerwowe, nerkowe, trzustkowe).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>